Colofon: Prof. dr. P.N. van Harten (hoofdredacteur)

Bewegingsstoornissen in de psychiatrie

Verantwoording

Wij zouden de stelling aandurven dat de gemiddelde psychiater vaker bewegingsstoornissen ziet dan de gemiddelde neuroloog. Dat komt omdat neurologische bewegingsstoornissen relatief zeldzaam zijn en bewegingsstoornissen bij psychiatrische beelden veel voorkomen. Bovendien induceren veel, door psychiaters voorgeschreven, psychofarmaca bewegingsstoornissen. Constructiever dan de discussie tot welk specialisme bewegingsstoornissen behoren, is de vaststelling dat bewegingsstoornissen een brug vormen tussen de neurologie en de psychiatrie. De redacteur is hoogleraar psychiatrie in Maastricht met als leeropdracht 'Bewegingsstoornissen bij Psychosen'.

Algemeen: Bewegingsstoornissen

 • Movement Disorder Society

   ‘Movement disorder society' bevat algemene informatie. Tevens aankomende congressen en veel nuttige links naar specialistische sites.

 • Klinische evaluatie bewegingsstoornissen [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  In dit document staat beschreven op welke wijze een patiënt op bewegingsstoornissen onderzocht kan worden. Duur van het onderzoek: ongeveer 5 minuten. 
  Hier de vragenlijst in het Engels.

 • Neurology channel

  Info over dystonie, Huntington, restless legs (incl PLMS) en Parkinson. Extra aandacht voor bewegingsstoornissen tijdens slaap.

 • Proefschrift Rob Doornebal-Bakker

  Drug-induced movement disorders in long-stay psychiatric patients Genetic and non-genetic risk factors: A prospective study. Promotores zijn prof. dr. P.N. van Harten en prof. dr. J. van Os. 

 • Dystonia Ireland

  Deze Ierse site biedt relevante info over dystonie, de verschillende vormen veelal geïllustreerd met een afbeelding.  

 • Psychofarmaca Expert Platform PEPNed

  Het Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed) is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit van Maastricht en het psychiatrisch ziekenhuis GGZ Centraal in Amersfoort.

 • Website over tardieve dyskinesie

  Deze website heeft tardieve dyskinesie als focus en biedt nieuws, artikelen en informatie over congressen.

 • Neurologische aandoeningen

  Van de National Institute of Neurlogical disorders and Stroke. Uitstekende beschrijvingen van bewegingsstoornissen en andere neurologische aandoeningen

 • Onderzoek van bewegingsstoornissen

  Film over onderzoek en herkenning van bewegingsstoornissen.  In korte tijd worden alle bewegingsstoornissen die bij medicijnen voorkomen onderzocht.

 • Bewegingsstoornissen in de psychiatrie [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  Een site voor behandelaren vol info over bewegingsstoornissen die in de psychiatrie voorkomen zoals drug induced, katatonie, en psychogene bewegingsstoornissen. Rijk geillustreerd met filmpjes.  

Algemeen: Rating scales

 • Meetinstrumenten

  Grote lijst met rating scales. Van bewegingsstoornissen o.a. de Abnormal Involuntary Movement Rating Scale (AIMS) en de Barnes Akathisia Rating scale.

 • Rating scales & scoring sheets

  Deze site bevat meerdere rating scales en scoring sheets, zoals voor dystonie, essentiele tremor, myoclonus, restless legs, spasticiteit, progressieve supranucleaire palsy.

 • Unified Parkinson's Disease Rating Scale

  Ziekte van Parkinson: MDVU - Unified Parkinson's Disease Rating Scale.

Algemeen: Video's

Algemeen: State-of-the-art-artikelen

Bewegingsstoornissen door medicatie (zie tevens algemeen)

 • Dystonie, dyskinesie, parkinsonisme, tremor, akathisie en chorea

  Een notitie van het Lareb d.d. november 2005 over bewegingsstoornissen door geneesmiddelen. Beknopt Nederlands overzicht over dystonie, dyskinesie, parkinsonisme, tremor, akathisie en chorea.

 • Anticholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

  Anticholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia (Cochrane Review). Reviewer(s): Soares KVS; McGrath JJ. Review Group: Cochrane Schizophrenia Group; The Cochrane Database of Systematic Reviews; Substantively amended: 14 February 1997; newly commented this issue.

 • Anticholinergica load

  Anticholinergica hebben invloed op de werking en bijwerkingen van antipsychotica. Bijvoorbeeld de kans op acute dystonie na starten van antipsychotica is kleiner als tegelijkertijd anticholinergica gegeven worden. In plaats van anticholinergica geldt dat ook voor medicijnen met anticholinerge bijwerkingen.

Dystonie: Diagnostiek

 • Dystonia foundation

  Deze site biedt compacte achtergrondinformatie over de indeling, classificatie, diagnostiek, oorzaken, prognose en genetica van dystonie. Tevens relevante differentiaaldiagnostiek.

Dystonie: Behandeling

 • Dystonia foundation

  Een beknopt overzicht van medicamenteuze behandelvormen voor acute en tardieve dystonie maar ook informatie over botuline toxine, chirurgie, en enkele alternatieve behandelingswijzen.

 • Surgical movement disorders centre

  De site geeft inhoudelijke achtergrondinformatie over de neurochirurgische mogelijkheden bij bewegingsstoornissen zoals Parkinson, essentiële tremor en dystonie.

 • Botulinum toxin type A versus anticholinergics for cervical dystonia

  Botulinum toxin type A versus anticholinergics for cervical dystonia (Cochrane Review). Reviewer(s): Costa J; Espírito-Santo C; Borges A; Ferreira JJ; Coelho M; Sampaio C. Review Group: Cochrane Movement Disorders Group; The Cochrane Database of Systematic Reviews; Substantively amended: 08 October 2004; unmodified this issue.

Tic-stoornissen

Katatonie

 • Katatonie, een syndroom om te herinneren

  Overzichtsartikel met handige tabellen voor symptoomherkenning en mogelijke oorzaken.

 • Overzicht

  Recent en beknopt overzicht beschikbaar op e-medicine van J. Brasic met veel directe links op trefwoord en literatuurlijst.

Katatonie: Boeken

Themanummer: 'Bewegingsstoornissen in de Psychiatrie'

 • Tijdschrift voor Psychiatrie - Themanummer bewegingsstoornissen 57(2015)2

  Het februarinummer 2015 van het Tijdschrift voor Psychiatrie is geheel gewijd aan bewegingsstoornissen. Er valt veel te melden over het raakvlak tussen bewegingsstoornissen en psychiatrie. Vijftien artikelen over onder meer katatonie, bewegingsstoornissen als bijwerking, als vroeg symptoom en als onderdeel van een psychiatrisch ziektebeeld.  

Maligne neuroleptica syndroom

Het maligne neuroleptica syndroom is een levenbedreigde complicatie van antipsychoticagebruik. Het beeld lijkt sterk, of is mogelijk identiek, aan maligne katatonie. Bas Verwy en anderen schrijven een hoofdstuk over maligne katatonie in het nieuw handboek Spoedeisende Psychiatrie (nog uit te komen)